O nas

   Warsztaty Terapii Zajęciowej od przeszło dekady działają po pieczą Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym. Jednym wspólnikiem WTZ Sp.z o.o., jest Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym.

    WTZ Sp.z o.o., wykonuje działalność na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej, w takim zakresie jak dotychczas działalność ta wykonywana była przez Regionalną Fundację Pomocy Niewidomym, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warsztatów terapii zajęciowej z dnia 25 marca 2004 roku.

Obszar zadań wykonywanych poprzez WTZ Sp.zo.o., :

  • działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
  • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
  • promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
  •  działalność charytatywna.

    Od 1 stycznia 2012 roku WTZ Sp. z o.o. jest organem prowadzącym Warsztat Terapii Zajęciowej w Chorzowie a od 1 kwietnia 2012 roku Warsztat Terapii Zajęciowej w Czerwionce-Leszczynach.

Warsztat Terapii Zajęciowej
Zajmujemy się rehabilitacją społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych. Aktualnie rehabilitowanych jest 33 uczestników w Czerwionce- Leszczynach i 28 w Chorzowie, razem 61. Głównym zadaniem naszej placówki jest rehabilitacja zawodowa, psychospołeczna, fizyczna oraz integracja środowisk, w których przebywają osoby niepełnosprawne.

Uczestnicy Warsztatu
Nasi podopieczni przygotowywani są do życia w środowisku społecznym poprzez terapię zajęciową. Aktywizacja zawodowa i społeczna służy nabywaniu umiejętności w komunikowaniu się z otoczeniem, dokonywaniu wyborów, decydowaniu o swoich sprawach. Kładziemy nacisk na rozwój umiejętności niezbędnych w niezależnym życiu. Dbamy o poprawę kondycji psychicznej i fizycznej jak również rozwijanie psychofizycznych sprawności niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu. Rozwijamy podstawowe oraz specjalistyczne umiejętności zawodowe, umożliwiających podjęcie pracy.

Jak zostać Uczestnikiem Warsztatu?
Należy posiadać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, ze wskazaniem do udziału w terapii zajęciowej. Ubiegając się o przyjęcie do WTZ należy złożyć odpis aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

 

Pulpit

 

WTZ Sp. z o.o.
Warsztat Terapii Zajęciowej w Chorzowie
ul. Katowicka 77, 41-500 Chorzów
tel/fax. 32/241 15 58; e-mail: wtzspolka@o2.pl

www.rfpn.org; www.wtzspolka.pl

Warsztat Terapii Zajęciowej w Czerwionce- Leszczynach
ul. 3-go Maja 21a, 44- 230 Czerwionka- Leszczyny
tel/fax. 32/431 84 94; e- mail: wtzczerwionka@rfpn.org

NIP:627-273-08-85; REGON: 242798045

KRS:0000404394